Support & Consultancy

Wat ons onderscheidt is dat wij niet alleen op een analytische, maar ook op een intuïtieve manier naar opdrachtgevers luisteren. Door op die manier ook naar de vraag achter de vraag te kijken, bieden wij oplossingen die dichter op de werkelijkheid liggen.

Executive solutions

Wij ondersteunen en adviseren bestuurders en toezichthouders – zowel Raden van Toezicht als Raden van Commissarissen – bij organisatievraagstukken, samenwerkingsvraagstukken en governance-vraagstukken. Vragen waar we samen met bestuurders en toezichthouders naar kijken zijn: klopt de organisatiestructuur voor de toekomst, zit iedereen op de juiste plek, heb je de juiste mensen in huis om je strategie op korte en langere termijn te realiseren?


(Interim) management

Veranderen zonder ook de setting te veranderen, is onmogelijk. Om daadwerkelijk de verandering te brengen die nodig is, kijken wij naar de inhoudelijke ervaring van (interim) bestuurders, toezichthouders en managers. Maar we kijken vooral ook naar de persoonlijke eigenschappen en motivatie.

De kwaliteit van ons advies hangt samen met de omvang van ons nationale en internationale netwerk en de inhoudelijke en persoonlijke bagage van onze experts in de sectoren waarin we actief zijn.

Bezoekadres
OldSchool Studio 15
Gaasterlandstraat 3-5
Amsterdam

Postadres:
Daelenbroek 3
1082AA Amsterdam